tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Mleczan cynku

Inne nazwy: Sól cynkowa kwasu mlekowego, l-cynko-2-hydroksypropionian

Identyfikator produktu Mleczan cynku
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne
Nr CAS 103404-76-8
Nr WE 240-178-9
Wzór chemiczny C6H10ZnO6
Masa molowa 243,49 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczny proszek koloru białego
Kod taryfy celnej 29181100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5,0 – 8,0 (10% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia >200ºC
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny