tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Mirystynian izopropylu

Inne nazwy: IPM

Identyfikator produktu Mirystynian izopropylu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr CAS 110-27-0
Nr WE 203-751-4
Wzór chemiczny C17H34O2
Masa molowa 270,46 g/mol
Postać fizyczna Ciecz lekko żółta lub bezbarwna
Kod taryfy celnej 29159070
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~0°C
Temperatura wrzenia/zakres 300°C (760 mmHg)
Gęstość względna 850,0 – 855,0 kg/m3 (15°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny

Mirystynian izopropylu (IPM) jest to ester z alkoholu izopropylowego i kwasu mirystynowego . Jest to ciecz, lekko żółta lub bezbarwna, ciekły wosk o charakterystycznym zapachu, nierozpuszczalny w wodzie. Mirystynian izopropylu jest substancją oleistą, rozpuszczalną w olejach i ciekłej parafinie. Substancja stabilna chemicznie. Mirystynian izopropylu używany jest przede wszystkim w kosmetyce. Emolient tzw. suchy. Jeśli jest stosowany na skórę w stanie czystym, może być komedogenny, czyli sprzyjać powstawaniu zaskórników. Zastosowany w preparatach do pielęgnacji skóry i włosów tworzy na powierzchni warstwę okluzyjną (film), która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z powierzchni (jest to pośrednie działanie nawilżające), przez co kondycjonuje, czyli zmiękcza i wygładza skórę i włosy. Wpływa na właściwości aplikacyjne kosmetyków - daje dobry poślizg przy rozsmarowywaniu (np. pomadek na ustach), zmniejsza lepienie i tłustość kosmetyku. Plastyfikator sztyftu - nadaje elastyczność sztyftom, zapobiega ich kruszeniu. Pełni rolę rozpuszczalnika dla innych substancji hydrofobowych zawartych w kosmetykach. Lepiszcze, substancja wiążąca składniki kosmetyków. Mirystynian dobrze rozprzestrzenia się na stosowanych powierzchniach. Wykazuje własności zmiękczające i penetrujące naskórek, pokrywa skórę cienką warstewką, stwarzającą możliwości wymiany tlenowej i wodnej, nie pozostawiając jednocześnie uczucia lepkości. Stosowany często jako zamiennik olejów roślinnych, ponieważ nie ma działania uczulającego i alergizującego charakterystycznego dla niektórych substancji pochodzenia roślinnego.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.