tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Metakrzemian sodu pięciowodny

Inne nazwy: Metakrzemian disodu

Identyfikator produktu Metakrzemian sodu pięciowodny
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki krzemu
Nr CAS 10213-79-3
Nr WE 600-279-4
Wzór chemiczny H2O3Si·2Na·5H2O
Postać fizyczna Biały proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1089°C
Rozpuszczalność w wodzie 210 g/l (20°C)