tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Masło kakaowe

Inne nazwy: Tłuszcz kakaowy, olej kakaowy

Identyfikator produktu Masło kakaowe
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 8002-31-1
Nr WE 310-127-6
Postać fizyczna Ciało stałe
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~35°C
Gęstość względna 0,9 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny