tel: +48 81 756 55 20
pl en ru

Oferta

L-tryptofan

Inne nazwy: TRP

Identyfikator produktu L-tryptofan
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminokwasy
Nr CAS 73-22-3
Nr WE 200-795-6
Wzór chemiczny C11H12N2O2
Postać fizyczna Biały lub żółtawo biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29339980
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 4,5-7 (r-r 1 g w 500 ml, 20°C)
Gęstość względna 0,2-0,3 kg/l
Rozpuszczalność w wodzie 1,136 g/100 g (25°C)