tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Kwas winowy

Inne nazwy: Kwas 2,3 dwuoksybursztynowy

Identyfikator produktu Kwas winowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Kwasy
Nr CAS 87-69-4
Nr WE 201-766-0
Wzór chemiczny C4H6O6
Masa molowa 150,09 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne kryształy
Kod taryfy celnej 29181200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 2,2 (0,1N)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 168-170°C
Temperatura wrzenia/zakres 210°C
Gęstość względna 1,76 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie około 1390 g/l (20°C), 3430 g/l (100°C)