tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Kwas winowy

Inne nazwy: Kwas 2,3 dwuoksybursztynowy

Identyfikator produktu Kwas winowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Kwasy
Nr CAS 87-69-4
Nr WE 201-766-0
Wzór chemiczny C4H6O6
Masa molowa 150,09 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne kryształy
Kod taryfy celnej 29181200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 2,2 (0,1N)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 168-170°C
Temperatura wrzenia/zakres 210°C
Gęstość względna 1,76 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie około 1390 g/l (20°C), 3430 g/l (100°C)