tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Kwas sorbowy

Inne nazwy: Kwas sorbinowy

Identyfikator produktu Kwas sorbowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 110-44-1
Nr WE 203-768-7
Wzór chemiczny C6H8O2
Masa molowa 112,13 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29161995
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3,3 (1,6 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 132 – 135°C
Temperatura wrzenia/zakres 170°C
Gęstość względna 1,2 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 1,4 g/l (20°C)