tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas siarkowy 98%

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas siarkowy 98%
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 7664-93-9
Nr WE 231-639-5
Wzór chemiczny H2SO4
Masa molowa 98,08 g/mol
Postać fizyczna Lepka ciecz koloru brązowego
Kod taryfy celnej 28070000
ADR UN1830
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, specyficzny, duszący
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia ok. 10,4°C (100% kwas siarkowy)
Temperatura wrzenia/zakres 290°C (100% kwas siarkowy)
Gęstość względna 1,8144-1,8305 kg/l (90-100% kwas siarkowy)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny