tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
tel. 81 756 55 16
fax: 81 756 55 08
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Maria Grzesiak
tel. 81 751 09 76
fax: 81 756 55 08
kom. 661 414 402
maria.grzesiak@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Kwas propionowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas propionowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 79-09-4
Nr WE 201-176-3
Numer indeksowy 607-089-00-0
Wzór chemiczny C3H6O2
Masa molowa 74,07 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29155000
ADR UN1848
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry
pH 2,5 (100g/l H2O, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia <-20°C
Temperatura wrzenia/zakres 141°C
Gęstość względna 0,994 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 0,994 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny