tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas octowy 50%, 80%

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas octowy 50%, 80%
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 64-19-7
Nr WE 200-580-7
Numer indeksowy 607-002-00-6
Wzór chemiczny CH3COOH
Masa molowa 60,05 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29152100
ADR UN2789
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia -20°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 92°C (1013hPa)
Gęstość względna 1,057 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie 602,9 g/l/ (25°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w alkoholu etylowym, eterze etylowym, benzenie