tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

 

Kwas octowy 50%, 80%

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas octowy 50%, 80%
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 64-19-7
Nr WE 200-580-7
Numer indeksowy 607-002-00-6
Wzór chemiczny CH3COOH
Masa molowa 60,05 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 29152100
ADR UN2789
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry
pH <1
Temperatura topnienia/krzepnięcia -20°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 92°C (1013hPa)
Gęstość względna 1,057 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie 602,9 g/l/ (25°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w alkoholu etylowym, eterze etylowym, benzenie