tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas mlekowy 50%, 80%

Inne nazwy: Kwas 2-hydroksypropanowy

Identyfikator produktu Kwas mlekowy 50%, 80%
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 598-82-3
Nr WE 209-954-4
Wzór chemiczny C3H6O3
Masa molowa 90,08 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 29181100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Kwaśny
pH ~2,8 (10 g/l w 20°C)
Temperatura wrzenia/zakres 122°C (20 hPa)
Gęstość względna ~1,2 g/cm3 (20°C)