tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Kwas migdałowy

Inne nazwy: Kwas dl-migdałowy

Identyfikator produktu Kwas migdałowy
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 90-64-2
Nr WE 202-007-6
Wzór chemiczny C8H8O3
Masa molowa 152,14 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, biały proszek
Kod taryfy celnej 29181998
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 117 – 120°C