tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Kwas laurynowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas laurynowy
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 143-07-7
Nr WE 205-582-1
Wzór chemiczny C12H24O2
Masa molowa 200,318 g/mol
Postać fizyczna Białe lub bladożółte ciało stałe
Kod taryfy celnej 29159030
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 43-44°C
Temperatura wrzenia/zakres 299°C (760 mmHg)
Gęstość względna 1,0099 (35°C)
Rozpuszczalność w wodzie 0,000481 g/100 g (20°C)