tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Kwas laktobionowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas laktobionowy
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 96-82-2
Nr WE 202-538-3
Wzór chemiczny C12H22O12
Postać fizyczna Bezbarwne lub białe kryształy
Kod taryfy celnej 29329900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH ok. 3,5 5% r-r
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny