tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Kwas l-askorbinowy

Inne nazwy: Witamina C, kwas askorbinowy

Identyfikator produktu Kwas l-askorbinowy
Branże Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 50-81-7
Nr WE 200-066-2
Wzór chemiczny C6H8O6
Masa molowa 176,13 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne lub białe kryształy
Kod taryfy celnej 29262700
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Prawie bezwonny
pH 2,1 – 2,6 (5 % roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~190°C (rozkład)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny