tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Kwas glikolowy roztwór

Inne nazwy: Kwas hydroksyoctowy, kwas hydroksyetanowy

Identyfikator produktu Kwas glikolowy roztwór
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 79-14-1
Nr WE 201-180-5
Wzór chemiczny C2H4O3
Masa molowa 76,05 g/mol
Postać fizyczna Klarowna ciecz bezbarwna do jasnożółtej
Kod taryfy celnej 29171980
ADR UN3261
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 10°C
Temperatura wrzenia/zakres 112°C