tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Kwas fumarowy

Inne nazwy: Kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy

Identyfikator produktu Kwas fumarowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 110-17-8
Nr WE 203-743-0
Wzór chemiczny C4H4O4
Masa molowa 116,07 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29171980
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
pH 2,1 (5 g/l H2O w 20°C)
Temperatura wrzenia/zakres 290°C (1013 hPa) (sublimacja)
Gęstość względna 1,635 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 4,9 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w eterze etylenowym, etanolu i acetonie