tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
tel. 81 756 55 16
fax: 81 756 55 08
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Maria Grzesiak
tel. 81 751 09 76
fax: 81 756 55 08
kom. 661 414 402
maria.grzesiak@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Kwas fumarowy

Inne nazwy: Kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy

Identyfikator produktu Kwas fumarowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 110-17-8
Nr WE 203-743-0
Wzór chemiczny C4H4O4
Masa molowa 116,07 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29171980
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
pH 2,1 (5 g/l H2O w 20°C)
Temperatura wrzenia/zakres 290°C (1013 hPa) (sublimacja)
Gęstość względna 1,635 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 4,9 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w eterze etylenowym, etanolu i acetonie