tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Kwas fumarowy

Inne nazwy: Kwas trans-etyleno-1,2-dikarboksylowy

Identyfikator produktu Kwas fumarowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 110-17-8
Nr WE 203-743-0
Wzór chemiczny C4H4O4
Masa molowa 116,07 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29171980
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Specyficzny
pH 2,1 (5 g/l H2O w 20°C)
Temperatura wrzenia/zakres 290°C (1013 hPa) (sublimacja)
Gęstość względna 1,635 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 4,9 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w eterze etylenowym, etanolu i acetonie