tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Kwas fluorowodorowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kwas fluorowodorowy
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 7664-39-3
Nr WE 231-634-8
Numer indeksowy 009-003-00-1
Wzór chemiczny HF
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz, dymiąca na powietrzu
Kod taryfy celnej 28111100
ADR UN1790
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry, duszący
pH <1
Gęstość względna 1,26 g/cm3 dla HF 70 %
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny