tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Kwas alkilobenzenosulfonowy

Inne nazwy: Kwas ABS, kwas dodecylobenzenosulfonowy

Identyfikator produktu Kwas alkilobenzenosulfonowy
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Kwasy
Nr CAS 85536-14-7
Nr WE 287-494-3
Postać fizyczna Lepka ciecz koloru brązowego
ADR UN2586
Właściwości fizyczne i chemiczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia 6°C
Temperatura wrzenia/zakres 188,9°C
Gęstość względna 1,080 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w alkoholu etylowym