tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Krzemian cyrkonu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Krzemian cyrkonu
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki krzemu
Nr CAS 10101-52-7
Nr WE 239-019-6
Wzór chemiczny ZrSiO4
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego do kremowego
Kod taryfy celnej 28399000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny