tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Jodan potasu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Jodan potasu
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki jodu
Nr CAS 7758-05-6
Nr WE 231-831-9
Wzór chemiczny KIO3
Masa molowa 214 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne ciało stałe
Kod taryfy celnej 28299080
Właściwości fizyczne i chemiczne
pH 5,0 – 7,0 (5% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 560°C
Gęstość względna 3,93 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 80 g/l (20°C)