tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Jod

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Jod
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki jodu
Nr CAS 7553-56-2
Nr WE 231-442-4
Wzór chemiczny I
Masa molowa 126,9 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, połyskliwa, niebiesko-czarna substancja krystaliczna
Kod taryfy celnej 28012000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Ostry
Temperatura topnienia/krzepnięcia 113,6°C w 1013 hPa
Temperatura wrzenia/zakres 184,4°C w 1013 hPa
Gęstość względna 4,93 g/cm3 w 20°C
Rozpuszczalność w wodzie 330 mg/l w 25°C