tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Guma guar

Inne nazwy: Mączka guarowa

Identyfikator produktu Guma guar
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Węglowodany - sacharydy
Nr CAS 9000-30-0
Nr WE 232-536-8
Postać fizyczna Proszek koloru białego do żółtego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5,5 – 6,2 (1% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 72 - 77°C
Gęstość względna 0,95 g/cm3 (25°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny