tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Glutaminian sodu jednowodny

Inne nazwy: Sól sodowa kwasu glutaminowego

Identyfikator produktu Glutaminian sodu jednowodny
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 142-47-2
Nr WE 205-538-1
Wzór chemiczny C5H8NO4·Na
Masa molowa 169,11 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29224200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,7– 7,2 (2% roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 225 - 240°C
Gęstość względna 2,66 g/cm3 (20°C)