tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Glukonian sodu

Inne nazwy: Sól sodowa kwasu glukonowego

Identyfikator produktu Glukonian sodu
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 527-07-1
Nr WE 208-407-7
Wzór chemiczny C6H11NaO7
Masa molowa 218,14 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek
Kod taryfy celnej 29181600
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 7,0 – 8,0 (100 g/l H20, 20°C)
Temperatura wrzenia/zakres 613,1°C
Gęstość względna 1,789 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 590 g/l (25°C)