tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Glicyna

Inne nazwy: Kwas aminooctowy

Identyfikator produktu Glicyna
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminokwasy
Nr CAS 56-40-6
Nr WE 200-272-2
Wzór chemiczny C2h5no2
Masa molowa 282,46 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29224985
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 5,97
Temperatura topnienia/krzepnięcia 233°C
Gęstość względna 1,595 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny