tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Fosforan jednowapniowy jednowodny

Inne nazwy: Fosforan monowapniowy, fosforan wapnia

Identyfikator produktu Fosforan jednowapniowy jednowodny
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Kleje, oleje, smary, Ogrodnictwo, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki wapnia, Związki fosforu
Nr CAS 7758-23-8
Nr WE 231-837-1
Wzór chemiczny C18H36O3
Masa molowa 252 g/mol
Postać fizyczna Szarawy proszek
Kod taryfy celnej 28352600
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH >3,3
Temperatura topnienia/krzepnięcia >200°C
Temperatura wrzenia/zakres >100°C (rozkład)
Rozpuszczalność w wodzie 18 g/l