tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Fosforan jednowapniowy jednowodny

Inne nazwy: Fosforan monowapniowy, fosforan wapnia

Identyfikator produktu Fosforan jednowapniowy jednowodny
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki wapnia, Związki fosforu
Nr CAS 7758-23-8
Nr WE 231-837-1
Wzór chemiczny CaH4O8P2*H2O
Masa molowa 252 g/mol
Postać fizyczna Szarawy proszek
Kod taryfy celnej 28352600
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH >3,3
Temperatura topnienia/krzepnięcia >200°C
Temperatura wrzenia/zakres >100°C (rozkład)
Rozpuszczalność w wodzie 18 g/l

Fosforan jednowapniowy jednowodny jest  to związek chemiczny o wzorze CaH4O8P2*H2O, który występuje w postaci bezwonnego, szarego proszku. Fosforan jednowapniowy jednowodny jest rozpuszczalny w wodzie, a jego rozpuszczalność zwiększa się wraz ze wzrostem temperatury. Jest nierozpuszczalny w etanolu i acetonie.

Fosforan jednowapniowy znajdzie swoje zastosowanie w:

  • Przemyśle paszowym — fosforan jednowapniowy jednowodny jest dodawany do pasz, aby dostarczyć zwierzętom fosfor, który jest niezbędny do prawidłowego
    wzrostu kości i tkanek miękkich. Wywiera także istotny wpływ na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie.

  • Chemii gospodarczej — jest wykorzystywany jako składnik detergentów i środków czyszczących. (np. proszki do prania)   
     
  • Przemyśle nawozowym — jest stosowany jako składnik nawozów sztucznych, który dostarcza roślinom wapń i fosfor, niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju.

  • Ogrodnictwie — jest stosowany jako źródło fosforu i wapnia w glebie

  • Przemyśle spożywczym — jest stosowany jako dodatek do żywności należący do grupy przeciwutleniaczy i regulatorów kwasowości (E341i). Fosforany dodawane są do żywności w celu przedłużenia terminu przydatności do spożycia, ograniczenia rozwoju niektórych drobnoustrojów oraz redukcji procesów utleniania tłuszczy czy barwników. Ponadto wykazują one działanie emulgujące oraz dyspergujące.

 

Czy wiesz, że…

Fosforan wapnia stanowi składnik budulcowy zębów i kości. Występuje też naturalnie w owocach i warzywach.