tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Fosforan dwupotasowy

Inne nazwy: DKP, fosforan dipotasowy

Identyfikator produktu Fosforan dwupotasowy
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki potasu, Związki fosforu
Nr CAS 7758-11-4
Nr WE 231-834-5
Wzór chemiczny HK2O4P
Masa molowa 174,2 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, biały proszek
Kod taryfy celnej 28352400
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 9,0 (10 g/l H2O w 20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 1300 g/l