tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Fluoryt

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Fluoryt
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki fluoru
Nr CAS 7789-75-5
Nr WE 232-188-7
Wzór chemiczny CaF2
Postać fizyczna Ciało stałe, proszek z grudkami koloru beżowo-brązowego do czerwono-szarej
Właściwości fizyczne i chemiczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1420°C
Temperatura wrzenia/zakres 2550°C
Gęstość względna 3,18 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 0,016 g/l (18°C)