tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Etylomaltol

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Etylomaltol
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Nr CAS 4940-11-8
Nr WE 225-582-5
Wzór chemiczny C7H8O3
Masa molowa 140,14 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29329900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słodki
Temperatura topnienia/krzepnięcia 89-93°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny