tel: +48 81 756 55 20
pl en ru

Oferta

DL-metionina

Inne nazwy: DL-2-amino-4-metionina

Identyfikator produktu DL-metionina
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Aminokwasy
Nr CAS 59-51-8
Nr WE 200-432-1
Wzór chemiczny C5H11NO2S
Masa molowa 149,2 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego do lekko żółtego
Kod taryfy celnej 29304090
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Prawie bez zapchu
pH 5,2 – 6,1 (1% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 283°C
Gęstość względna 1,32 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 31,6 g/l (20°C)