tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Dekstryna żółta

Inne nazwy: E1400

Identyfikator produktu Dekstryna żółta
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Węglowodany - sacharydy
Nr CAS 9004-53-9
Nr WE 232-675-4
Wzór chemiczny (C6H10O5)N
Postać fizyczna Żółty proszek
Właściwości fizyczne i chemiczne
pH 2,5 (30°C, 50% części stałych)
Gęstość względna 1,45 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny