tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

D-pantenol 100%

Inne nazwy: Pantotenol, prowitamina B5, alkohol d-pantotenowy

Identyfikator produktu D-pantenol 100%
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 81-13-0
Nr WE 201-327-3
Wzór chemiczny C9H19NO4
Masa molowa 205,3 g/mol
Postać fizyczna Klarowna, lepka ciecz, bezbarwna do żółtej
Kod taryfy celnej 29362400
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Delikatny, charakterystyczny
pH 9,5 – 10,5 (10% roztwór wodny)
Gęstość względna 1,20 g/ml
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Dobrze rozpuszczalny w metanolu i etanolu. Słabo rozpuszczalny w eterze dwuetylenowym, chloroformie. Nierozpuszczalny w olejach i tłuszczach