tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

D-ksyloza

Inne nazwy: Ksyloza

Identyfikator produktu D-ksyloza
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Węglowodany - sacharydy
Nr CAS 58-86-6
Wzór chemiczny C5H10O5
Masa molowa 150,13 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczny proszek koloru białego
Kod taryfy celnej 29400000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w etanolu