tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Cytrynian wapnia czterowodny

Inne nazwy: Cytrynian wapnia, E333

Identyfikator produktu Cytrynian wapnia czterowodny
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki wapnia
Nr CAS 5785-44-4
Nr WE 212-391-7
Wzór chemiczny Ca3(C6H6O7)2•4H2O
Masa molowa 570,49 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Rozpuszczalność w wodzie Słabo rozpuszczalny w zimnej wodzie