tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Cytrynian sodu

Inne nazwy: Cytrynian trójsodowy dwuwodny, E331

Identyfikator produktu Cytrynian sodu
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki sodu
Nr CAS 6132-04-3
Nr WE 200-675-3
Wzór chemiczny C6H5Na3O7•2 H2O
Masa molowa 249,1 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29181500
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 7,5 – 9 (50 g/l H2O w 25°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 150°C (substancja bezwodna)
Rozpuszczalność w wodzie 425 g/l (20°C)