tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Cytrynian sodu

Inne nazwy: Cytrynian trójsodowy dwuwodny, E331

Identyfikator produktu Cytrynian sodu
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki sodu
Nr CAS 6132-04-3
Nr WE 200-675-3
Wzór chemiczny C6H5Na3O7•2 H2O
Masa molowa 249,1 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29181500
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 7,5 – 9 (50 g/l H2O w 25°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 150°C (substancja bezwodna)
Rozpuszczalność w wodzie 425 g/l (20°C)