tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Cynian sodu

Inne nazwy: Sześciohydroksycynian sodu

Identyfikator produktu Cynian sodu
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu, Związki cyny
Nr CAS 12027-70-2
Nr WE 234-724-5
Wzór chemiczny Na2SN(OH)6
Masa molowa 266,74 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne lub białe ciało stałe
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 140°C
Gęstość względna 1,16 g/cm3 (20ºC)
Rozpuszczalność w wodzie 613 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Nierozpuszczalny w alkoholu etylowym i acetonie