tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Piotr Mandziuk
kom. 884 202 081
piotr.mandziuk@centro-chem.pl

Emilia Cieślik
kom. 607 858 707
emilia.cieslik@centro-chem.pl

Adam Wójtowicz
kom. 539 819 999
adam.wojtowicz@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Izabela Żardecka
kom. 728 408 664
izabela.zardecka@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

 

Chlorowodorek L-lizyny

Inne nazwy: HCL

Identyfikator produktu Chlorowodorek L-lizyny
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki
Nr CAS 657-27-2
Nr WE 211-519-9
Wzór chemiczny C6H14N2O2 · HCl
Masa molowa 182,64 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29224100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słaby
pH 5,5 - 6
Temperatura topnienia/krzepnięcia 250 - 260°C
Gęstość względna 0,67 g/cm³ ( 20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 420 g/l (20°C)