tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Chlorowodorek L-lizyny

Inne nazwy: HCL

Identyfikator produktu Chlorowodorek L-lizyny
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki
Nr CAS 657-27-2
Nr WE 211-519-9
Wzór chemiczny C6H14N2O2 · HCl
Masa molowa 182,64 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29224100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słaby
pH 5,5 - 6
Temperatura topnienia/krzepnięcia 250 - 260°C
Gęstość względna 0,67 g/cm³ ( 20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 420 g/l (20°C)