tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Chlorek wapnia sześciowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Chlorek wapnia sześciowodny
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki wapnia, Związki chloru
Nr CAS 7774-34-7
Nr WE 233-140-8
Wzór chemiczny CaCl2•6H2O
Masa molowa 219,07 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, krystaliczne koloru białego
Kod taryfy celnej 28272000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny