tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

 

 

Chlorek sodu - sól kamienna

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Chlorek sodu - sól kamienna
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki sodu
Nr CAS 7647-14-5
Nr WE 231-598-3
Wzór chemiczny NaCl
Masa molowa 58,44 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 25010099
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ~7 (1 % roztwór wodny w temp. 25 °C), 8-9 (5 % roztwór wodny w temp. 25°C))
Temperatura topnienia/krzepnięcia 801°C
Rozpuszczalność w wodzie 358 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w etanolu: 0,51 g/l (25°C)