tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Chlorek sodu - sól kamienna

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Chlorek sodu - sól kamienna
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki sodu
Nr CAS 7647-14-5
Nr WE 231-598-3
Wzór chemiczny NaCl
Masa molowa 58,44 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 25010099
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH ~7 (1 % roztwór wodny w temp. 25 °C), 8-9 (5 % roztwór wodny w temp. 25°C))
Temperatura topnienia/krzepnięcia 801°C
Rozpuszczalność w wodzie 358 g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w etanolu: 0,51 g/l (25°C)