tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Chlorek niklu sześciowodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Chlorek niklu sześciowodny
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki
Nr CAS 7791-20-0
Nr WE 231-743-0
Wzór chemiczny NiCl2·6H2O
Masa molowa 237,7 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczny proszek koloru zielonego
Kod taryfy celnej 28273500
ADR UN3288
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 4,9 (woda: 100 g/l, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~ 1000°C (powolny rozkład)
Gęstość względna 1,92 g/cm³ przy 20°C
Rozpuszczalność w wodzie >2500 g/l przy 20°C