tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Chlorek manganu roztwór 40%

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Chlorek manganu roztwór 40%
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki manganu, Związki chloru
Nr WE 231-869-6
Wzór chemiczny MnCl2
Masa molowa 125,91 g/mol
Postać fizyczna Ciecz w kolorze różowym
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3,5 – 6 (50g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 650°C (substancja bezwodna)
Temperatura wrzenia/zakres 1190°C (substancja bezwodna)
Gęstość względna 1,25 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie ~1980 g/l (20°C ) (substancja bezwodna)