tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Chlorek manganu czterowodny

Inne nazwy: Dichlorek manganu

Identyfikator produktu Chlorek manganu czterowodny
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki manganu, Związki chloru
Nr CAS 13446-34-9
Nr WE 603-826-5
Wzór chemiczny MnCl2·4H2O
Masa molowa 197,91 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe o kolorze białym do różowego
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3,0 – 6,0 (50g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 446,85°C
Temperatura wrzenia/zakres 1190°C (bezwodny)
Gęstość względna 2,54 kg/m3 (21,5°C)
Rozpuszczalność w wodzie 799 g/l (20°C)