tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Chlorek kobaltu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Chlorek kobaltu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki kobaltu, Związki chloru
Nr CAS 7646-79-9
Nr WE 231-589-4
Wzór chemiczny CoCl2
Masa molowa 129,84 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru niebieskiego
ADR UN3288
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 723,9°C
Gęstość względna 1,92 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny