tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Chlorek cynku

Inne nazwy: Dichlorek cynku, chlorek cynku (II)

Identyfikator produktu Chlorek cynku
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki chloru, Związki cynku
Nr CAS 7646-85-7
Nr WE 231-592-0
Numer indeksowy 030-003-00-2
Wzór chemiczny ZnCl2
Masa molowa 136,286 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
ADR UN2331
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH Około 5 (100g/l H2O w 20°c)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 287°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 732°C
Gęstość względna 2,93 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 851 g/l (20°C)

Jest to nieorganiczny związek chemiczny, sól cynku i kwasu solnego, o wzorze sumarycznym ZnCl2. Chlorek cynku jest silnie higroskopijny, rozpuszczalny w wodzie, alkoholu etylowym, eterze, glicerynie. Jest to ciało stałe, białego koloru, bezwonne. Jest oznaczony jako substancja ADR o numerze UN2331. W związku z czym jego przewóz, magazynowanie objęte jest szczególną uwagą.
Bezwodny chlorek cynku można otrzymać m.in. w wyniku reakcji chloru (w temp. 700 °C) lub chlorowodoru (na gorąco) z cynkiem. Przemysłowo otrzymywany w reakcji siarczku cynku z chlorem.
Ma bardzo duże zastosowanie w ogrodnictwie oraz w przemyśle nawozowym ale znajduje również zastosowanie w innych dziedzinach jako :

  • składnik w syntezie organicznej jako kwas Lewisa,
  • bezwodny środek suszący,
  • zaprawa przy drukowaniu tkanin,
  • topnik do oczyszczania powierzchni lutowanych,
  • mikronawóz,
  • składnik elektrolitu,
  • składnik żużli pokrywająco-rafinujących stosowanych przy wytopie stopów cynku.

W przypadku stosowania chlorek cynku  jako mikronawóz, szczególnie przy nawożeniu kukurydzy, plonotwórcze działanie cynku, poprzez lepsze wykorzystanie azotu, przekłada się na zwiększenie długości kolb i ich uziarnienia. Należy również pamiętać, że prawidłowa zawartość w paszach mikroskładników, w tym cynku, jest najlepszym sposobem dostarczenia ich zwierzętom.

Nawożenie cynkiem może się odbywać w postaci aplikacji doglebowej, ale efektywniejszy jest zabieg w formie oprysku.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.