tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Skontaktuj się z nami!
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

Chlorek cynku

Inne nazwy: Dichlorek cynku, chlorek cynku (II)

Identyfikator produktu Chlorek cynku
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki chloru, Związki cynku
Nr CAS 7646-85-7
Nr WE 231-592-0
Numer indeksowy 030-003-00-2
Wzór chemiczny ZnCl2
Masa molowa 136,286 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
ADR UN2331
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH Około 5 (100g/l H2O w 20°c)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 287°C (1013 hPa)
Temperatura wrzenia/zakres 732°C
Gęstość względna 2,93 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 851 g/l (20°C)

Jest to nieorganiczny związek chemiczny, sól cynku i kwasu solnego, o wzorze sumarycznym ZnCl2. Chlorek cynku jest silnie higroskopijny, rozpuszczalny w wodzie, alkoholu etylowym, eterze, glicerynie. Jest to ciało stałe, białego koloru, bezwonne. Jest oznaczony jako substancja ADR o numerze UN2331. W związku z czym jego przewóz, magazynowanie objęte jest szczególną uwagą.
Bezwodny chlorek cynku można otrzymać m.in. w wyniku reakcji chloru (w temp. 700 °C) lub chlorowodoru (na gorąco) z cynkiem. Przemysłowo otrzymywany w reakcji siarczku cynku z chlorem.
Ma bardzo duże zastosowanie w ogrodnictwie oraz w przemyśle nawozowym ale znajduje również zastosowanie w innych dziedzinach jako :

  • składnik w syntezie organicznej jako kwas Lewisa,
  • bezwodny środek suszący,
  • zaprawa przy drukowaniu tkanin,
  • topnik do oczyszczania powierzchni lutowanych,
  • mikronawóz,
  • składnik elektrolitu,
  • składnik żużli pokrywająco-rafinujących stosowanych przy wytopie stopów cynku.

W przypadku stosowania chlorek cynku  jako mikronawóz, szczególnie przy nawożeniu kukurydzy, plonotwórcze działanie cynku, poprzez lepsze wykorzystanie azotu, przekłada się na zwiększenie długości kolb i ich uziarnienia. Należy również pamiętać, że prawidłowa zawartość w paszach mikroskładników, w tym cynku, jest najlepszym sposobem dostarczenia ich zwierzętom.

Nawożenie cynkiem może się odbywać w postaci aplikacji doglebowej, ale efektywniejszy jest zabieg w formie oprysku.

W trosce o bezpieczeństwo i standaryzację jakości, wprowadzono certyfikat GMP+ oraz ISO 9001, które są już w naszej firmie od dawna.