tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Chlorek choliny 75% płynny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Chlorek choliny 75% płynny
Branże Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki chloru
Nr CAS 67-48-1
Nr WE 200-655-4
Wzór chemiczny C5H14ClNO
Masa molowa 139,62 g/mol
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do lekko żółtej
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny amoniakalny
pH 6,5 – 8,0