tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Chelat żelaza EDTA Fe 13%

Inne nazwy: Wersenian żelaza, kompleks żelazowo-disodowy

Identyfikator produktu Chelat żelaza EDTA Fe 13%
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Chelaty, Związki żelaza
Nr CAS 15708-41-5
Nr WE 239-802-2
Wzór chemiczny C10H12FeN2O8•Na
Masa molowa 367,05 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru żółto-zielonego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 4,0 - 5,0 (1% roztwór w H2O)
Gęstość względna 900 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie 90 g/l