tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

Chelat manganu EDTA Mn 13%

Inne nazwy: Wersenian manganu, kompleks manganowo-disodowy

Identyfikator produktu Chelat manganu EDTA Mn 13%
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Chelaty, Związki manganu
Nr CAS 15375-84-5
Nr WE 239-407-5
Wzór chemiczny C10H12MnN2O8·2Na
Masa molowa 389,13 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,0 - 7,0 (1% roztwór w H2O)
Gęstość względna 600-800 g/l
Rozpuszczalność w wodzie 800g/l