tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Chelat cynku EDTA Zn 15%

Inne nazwy: Wersenian cynku, kompleks cynkowo-disodowy

Identyfikator produktu Chelat cynku EDTA Zn 15%
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Chelaty, Związki cynku
Nr CAS 14025-21-9
Nr WE 237-865-0
Wzór chemiczny C10H12N2O8Zn·2Na
Masa molowa 399,58 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,0 - 7,0 (1% roztwór w H2O)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1000 g/l
Gęstość względna 800 - 1000 g/l
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny