tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Ceteareth

Inne nazwy: Etoksylowane alkohole c16-18, alkohol cetearylowy, eter cetostearylowy glikolu polietylenowego

Identyfikator produktu Ceteareth
Branże Farby i lakiery, Kosmetyka, Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Alkohole
Nr CAS 68439-49-6
Postać fizyczna Ciało stałe, woskowate
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 5,0 – 8,0 (10 g/l H2O w 25°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 43 - 47ºC
Gęstość względna ~1,03 g/cm (50ºC)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny